Mød nogle af vores sundhedsprofessionelle konsulenter

Vi repræsenterer sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer, der i forvejen har egen selvstændig virksomhed. Mangfoldigheden er stor, og vi tilbyder at løse et bredt spænd af opgaver både som fritvalgsleverandør i Svendborg Kommune, for private kunder og som samarbejdspartner til virksomheder. Størstedelen af konsulenterne har én til flere andre efter- og/eller videreuddannelser, hvorfor vi garanterer erfaring, nærvær og et højt fagligt niveau.

På baggrund af jeres ønsker og behov udvælger MEDISTANCE de konsulenter ud, der kan yde den bedste kvalitet med baggrund i kompetencer, tidsperspektiv og økonomiske rammer.

Kirsten Hylleberg Jørgensen

Social- og sundhedsassistent, Odense og København

Uddannet social- og sundhedsassistent i 2008 med stor erfaring inden for især lokalpsykiatrien og grundlæggende basal pleje. Herudover også uddannet kok og pædagogisk assistent.

Se mere

Lea Florczak

Sygeplejerske, Master i sexologi, Odense

Uddannet sygeplejerske i 2004. 15 års erfaring. Sygeplejespecialist inden for gastroenterologi, urologi og thoraxkirurgi samt grundlæggende og kompleks sygepleje. Selvstændig sexologisk klinik i Odense siden 2017.

Se mere

Dorte Bang

Sygeplejerske og familievejleder, Aalborg

Uddannet sygeplejerske i 1990 og efterfølgende jordemoder i 1993. Diplomuddannelse i sundhedspleje samt certificeret sonografist og ultralydstekniker. Mange års erfaring i både privat og offentligt regi, herunder også kompetencer inden for undervisning og ledelse.

Se mere

Lea Hellegård Søndergaard

Sygeplejerske, Master i sexologi, Nordsjælland

Uddannet sygeplejerske i 2012 og har især erfaring inden for akutsygepleje i både primær og sekundær sektor samt flere års erfaring fra det lungemedicinske speciale. Master i Sexologi i 2017 og har været selvstændig siden.

Se mere

Mathilde Bjørnskov

Primærsygeplejerske, stress coach og akupunktørelev, Fyn

Uddannet sygeplejerske i 2012 og har de seneste 5 år udviklet sig som sygeplejerske i primær sektor og løser alle opgaver hos borgerne som hjemmesygeplejerske. Nyligt startet på uddannelse til at blive SAB-registreret akupunktør og har klinik i eget hjem. Certificeret stress coach, hvor terapien også kan kombineres med akupunktur.

Se mere

Linda Marten Ravn

Sygeplejerske og lægesekretær, Odense

Uddannet sygeplejerske tilbage i 2008 og har erfaring inden for hæmatologi, infektionsmedicin, medicinsk sygepleje og geriatri. Uddannet lægesekretær i 2017 med 7 års erfaring ialt. Særligt forløbsvejledning til patienter/borgere samt pårørende og hjælp til koordinering og optimering af sygdomsforløb. Jeg er stifter af og administrerende direktør i MEDISTANCE APS.

Se mere

Janne Andsager

Autoriseret jordemoder, intensivsygeplejerske og psykoterapeut

Uddannet sygeplejerske i 1997 og dermed over 20 års erfaring. Specialeuddannelse i intensiv sygepleje i 2003 samt autoriseret jordemoder i 2007. Hertil sundhedsfaglig diplomuddannelse som både klinisk vejleder samt i kommunikation.

Se mere

Mona Petersen

Lægesekretær og alsidig freelancer

Uddannet lægesekretær i 1984 og har siden da arbejdet i både privat og offentligt regi i trekantsområdet. Har stor erfaring med visitation, receptionsfunktioner og som fjernskriver. Har i knap 20 år haft egen autoriseret Hairtalk Klinik som certificeret extensionist.

Se mere