Borgere i Svendborg visiteret til praktisk hjælp og pleje kan vælge os som deres fritvalgsleverandør

Alle mennesker med brug for hjælp har forskellige behov og ønsker. Vi prioriterer individuelt tilrettelagte forløb med udvælgelse og tilknytning af den kontaktperson, der ud fra erfaring, viden og planlægning bedst kan hjælpe dig. Din kontaktperson udfører både praktisk hjælp og pleje, og vi garanterer høj faglighed, mange års erfaring og en helhedsorienteret pleje. Per 1. september 2019 kan borgere visiteret til praktisk hjælp og/eller pleje vælge MEDISTANCE ApS som fritvalgsleverandør.

Ved at vælge MEDISTANCE kan du eksempelvis få besøg af erfarne SOSU-assistent Kirsten, der blandt andet har specialiseret sig inden for neuropædagogik og kommunikation.

 

Kirsten:  erfaren SOSU-assistent

 

 

Du kan også møde Lea, som er sygeplejerske og har over 15 års erfaring.

Kateterpleje, stomipleje, somdeernæring, medicingivning og solid erfaring med udførsel af basal pleje er nogle af Lea's kernekompetencer.

 

 

Kirsten og Lea er nogle af de fantastiske og erfarne sundhedsprofessionelle personer, som vi har tilknyttet og får mulighed for at møde, hvis du vælger MEDISTANCE ApS som din fritvalgsleverandør.

De mange års erfaring bidrager til, at vi hurtigt opfanger, hvis din situation ændrer sig og behovet for hjælp skal tilpasses. Behovene ændrer sig løbende, og vi er både ud fra faglighed og erfaring klar til trygt at hjælpe dig og dine pårørende.